ประกาศนโยบายการรับประกันสินค้าเครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติก

ประกาศนโยบายการรับประกันสินค้าเครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติก

 

ประกาศนโยบายการรับประกันสินค้าเครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติก

บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ประกาศ วันที่ 9 พฤษจิกายน 2559

  1. ทุกครั้งที่มีการนำสินค้ามาเคลมเปลี่ยนซ่อมเครื่องนั้น สมาชิกต้องนำใบรับประกันสินค้า ที่มีระบุชื่อและนามสกุล
  2. บริษัทฯ รับประกันสินค้าเครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติกภายใน  1  ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรีให้ โดยนับตั้งแต่ ว/ด/ป ที่สมาชิกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ออกไป ระยะเวลาภายใน 1 ปี บริษัทฯรับประกันสินค้าโดยการเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรีให้ เฉพาะสินค้าที่มีอาการ น้ำไม่ไหลต่อเนื่องไม่หยุด สวิทซ์เซ็นเซอร์เสีย หรือไม่ทำงาน เท่านั้น
  3. บริษัทรับประกันสินค้าเครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติก หลังระยะเวลาผ่านพ้นไป  1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่ ว/ด/ป ที่สมาชิกซื้อสินค้าออกไปจากบริษัท ระยะเวลาผ่านพ้น  แต่ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี บริษัทฯรับประกันสินค้าโดยซ่อมฟรีให้

หมายเหตุ

  1. ค่าขนส่งสินค้าส่งเครม สมาชิกต้องเป็นฝ่ายชำระค่าขนส่งเองทั้งหมด
  2. หากสมาชิกไม่มีใบรับประกันสินค้ามายืนยันตอบริษัทฯ สมาชิกต้องชำระค่าอะไหล่ที่เคลมเปลี่ยน/ซ่อมทั้งหมด
  3. สินค้าที่นำมาเคลมเปลี่ยนซ่อมน้ัน สภาพสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก สินค้าต้องไม่ถูกการแกะเครื่อง ปรับเปลี่ยนอะไหล่ ของงเครื่องไปจากเดิม เครื่องต้องไม่มีรอยร้าว ขีดข่วน แตกหัก หรือ ชำรุด อะไหล่เสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น
  4. บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์การอธิบายเงื่อนไขการรับประกันทั้งหมด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบกันถ้วนหน้า

ฝ่ายเคลมรับประกันสินค้าและขนส่ง

 

No Comments Yet.

Leave a comment