ประกาศเรื่องสินค้าบางรายการหมด และสินค้าคงเหลือ ของบริษัทฯ

ประกาศเรื่องสินค้าบางรายการหมด และสินค้าคงเหลือ ของบริษัทฯ

ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า

1. หมอนพลังแม่เหล็กเพื่อสุขภาพ 1 ชิ้น ราคาสมาชิก 2,000 บาท คะแนน 100 PV สินค้าหมด

2. AIWALONG COLLAGEN ชนิด 1 หลอด ราคาสมาชิก 1,180 คะแนน 100 PV สินค้าคงเหลือ 1,000 ชิ้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6189998 /Fax: 02-6188198

No Comments Yet.

Leave a comment