ประกาศ บ.เหิงจี ฯ เรื่อง การสมัครสมาชิกใหม่ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ บ.เหิงจี ฯ เรื่อง การสมัครสมาชิกใหม่ผ่านระบบออนไลน์

เรียน สมาชิกบริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เคารพรัก

เรื่อง การสมัครสมาชิกใหม่ผ่านระบบออนไลน์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: 02-6189998
Fax:02-6188198
Mobile: 080-5868128
Add: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น17 ดี 
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่CCI11102559

CCI11102559_0001

No Comments Yet.

Leave a comment