ฝ่ายเทคนิค

logo150

ฝ่ายเทคนิค

S__2342945
S__2342946
S__2342947

(1) Zhang Zhaojun, หัวหน้าวิศวกร, การศึกษาระดับปริญญาเอก, รองหัวหน้าวิศวกร, การศึกษาระดับปริญญาโท, เกิดในปี 1957, ซึ่งจบการศึกษาสาขาวิชาเอกด้านเทคนิคจรวดและขีปนาวุธจากBeijing Institute of Technology. จากนั้นถูกมอบหมายไปยังสถาบันการวิจัยที่. 713 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคขีปนาวุธ. และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ & M.E. (Master Degree of Engineering ). Ph.D. (Doctor of Philosophy) สาขาวิชาเอกด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จาก Beihang University รับหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคนิคใหม่ให้กับสินค้าใหม่ของบริษัท.

(2) Zhang, Naizhi, รองหัวหน้าวิศวกร, การศึกษาระดับปริญญาโท, เกิดในปี 1966, ซึ่งในปี 1987. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Nanjing University of Science & Technology และในปี 1990. ได้สำเร็จเป็นวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จากนั้นถูกมอบหมายไปยังสถาบันการวิจัยที่. 713 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธปืน. วิศวกรอาวุโส(Senior Engineer), วิศวกร (Engineer) ,วิศวกรอาวุโส(Senior Engineer) 2006

(3) Li, Jun, สมาชิกแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี 1962, สมาชิกแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี 1961, ในปี 1965 ได้สำเร็จการศึกษาจาก Northwest Institute of Telecommunication Engineering ถูกมอบหมายไปยังสถาบันการวิจัย. 919 ในปี 64. รวมตัวกันย้ายไปที่สถาบันการวิจัย. 713 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคขีปนาวุธ 1964 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคขีปนาวุธ . ศาสตราจารย์ด้านวิศวกร (Professor Level Senior Engineering)

(4) Mao, Ymsheng, สมาชิกแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี 1962, ได้สำเร็จการศึกษาจาก Naval Aeronautical Engineering Institute ถูกมอบหมายไปยังกองพล. 919 ในปี 64 1962. รวมตัวกันย้ายไปที่สถาบันการวิจัย. 713 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคขีปนาวุธ 1964 เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคขีปนาวุธ . จากนั้นในปี 1987 ได้รับการพิจารณาให้เป็นวิศวกรอาวุโส(Senior Engineer) ต่อมาในปี 97 ได้รับการพิจารณาปรับให้เป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกร (Professor Level Senior Engineering) 1997.

(5) Liu, Zhenghua ในปี 1965 ได้สำเร็จการศึกษาจาก Northwest Institute of Telecommunication Engineering ถูกมอบหมายไปยังสถาบันการวิจัย. 713 พื่อเข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้านระบบ Servo ชื่อเรียกตำแหน่งทางด้านเทคนิคก่อนหลังแบ่งออกเป็น. วิศวกร (Engineer). วิศวกรอาวุโส(Senior Engineer).

S__2342948
S__2342944